Sell With Us

SELLER SIGN IN

Selling with us is easy. 

Just Click on the below link. Create your account and profile page. Add your products. Sell and Get paid! / Просто натисніть на посилання нижче. Створіть аккаунт i свій профіль. Додайте свою продукцію. Продавайте  та отримуйте оплату!

Click Here then click "Join Now"

 

FAQ-

ITEMS MUST SHIP FROM AMERICA

How much will this cost?
It will be free for you to create your account and add products.  There is no contract and you can close your shop at any time. Additional charges will apply only if you sell an item.
Your Cost After Selling = Global Sales Commission
  • Global Sales Commission per sale = 0.30¢+ 5% sales commission +2.9% Transaction Fee

Tax (Updated 10/6/2020) – UAartsy, a USA-Connecticut Registered Business, will collect and pay your transactional sales tax based on UAartsy's sales tax requirements. 

  • You should still keep your own sales records and report any additional tax to governments, if required.  Usually you won't need to pay additional state tax, unless you have more than 200 transactions in the same calendar year (See more) .

Скільки це буде коштувати?
Ви зможете безкоштовно створити свій акаунт і додавати продукти. Договору немає, і ви можете закрити свій магазин у будь-який час. Додаткова плата стягується лише в тому випадку, якщо ви продаєте товар.

Ваша вартість після продажу =  0,30 ¢ + 5% комісії з продажу + 2,9% комісія за транзакції

Податок (оновлено 06.10.2020) - UAartsy, зареєстрований бізнес в США, штат Коннектикут, збиратиме та сплачуватиме ваш податок з трансакційних продаж на основі вимог податку з продажу UAartsy.

Ви все одно повинні вести власну документацію з продажу та повідомляти будь-який додатковий податок урядам, якщо це потрібно. Зазвичай вам не потрібно буде платити додатковий державний податок, якщо у вас не буде більше 200 операцій за той самий календарний рік (див. тут).

 

Why do I need a Paypal account?/ Навіщо вам потрібен рахунок PayPal?

You will not need a PayPal account to create an account, but you will need one to sell products. We need you to have a PayPal account so that you can send and receive money. It is the easiest and safest way for you to send us your monthly payment and you to receive your sales revenue. You can connect your PayPal account to your own bank to have the money automatically deposited into your own bank account. 

Вам не знадобиться PayPal при реєстрації, але для продажу ваших товарів вам необхідно мати PayPal, щоб ви могли надсилати та отримувати кошти. Це найпростіший і найбезпечніший спосіб надіслати щомісячний платіж і вам отримати дохід від продажу. Ви можете підключити свій рахунок PayPal до власного банку, щоб гроші автоматично переносилися на ваш банківський рахунок.

What if I need Technical Support? 

If you need technical support you may reach out to us in one of the following ways:

  • Not Urgent - Send us an email at info.uaartsy.com. We will get back to you as soon as we can.
  • Urgent - Call or text us at 347-523-1226.

Since we are still a small marketplace, Oksana is happy to help you set up an account.

Що робити, якщо мені потрібна технічна підтримка? 

Якщо вам потрібна технічна підтримка, ви можете звернутися до нас одним із наступних способів:

Не терміново - надішліть нам електронний лист на info.uaartsy.com. Ми повернемось до вас, як тільки зможемо.
Терміново - зателефонуйте або напишіть нам за номером 347-523-1226.
Оскільки ми все ще невеликий ринок, Оксана рада допомогти вам створити обліковий запис.